Hội viên/ Handicap

  • Member ID

  • Member Name

  • Home Course

  • Hcap Index

  • Home Hcap

  • Last Update

  • Rank

A009 Akisawa Takayuki Hill 12.8L 15 21/10/2017 53
B215 Bui Hong Dung Lake 22.1L 26 29/10/2017 126
L064.1 Bui Thi Kim Nga, Ms Hill 8.2L 9 29/10/2017 3
C614 Chen Cheng Chiu Hill 11.6L 14 15/10/2017 41
C028 Cho Boo Hwan Hill 11.5L 14 29/10/2017 38
C084 Cho Hyun Yun Hill 3.1L 4 01/10/2017 3
C062 Choi Seong Cheol Hill 6.9L 8 28/10/2017 11
NM-C025 Chu Hoang Thanh Hill 18.9L 22 25/10/2017 35
C628 Chu Huu Hung Hill 25.0L 30 29/10/2017 131
NM-C006 Chu Tu Liem Hill 12.0L 14 25/10/2017 13
NM-D030 Dao Thanh Duyen Hill 15.2L 18 28/10/2017 24
NM-D024 Dinh Tan Dat HB 17.3L 20 28/10/2017 31
D617 Dinh Viet Anh Hill 17.3L 21 26/10/2017 95
D209 Do Anh Tuan Lake 19.6L 23 26/10/2017 115
NM-D031 Do Duy Hien Hill 2.7L 3 29/10/2017 2
D016 Do Khang Ninh Hill 17.3L 21 27/10/2017 95
NM-D016 Do Quang Tuan Hill 17.3L 21 23/10/2017 31
D202 Do Tat Binh Lake 8.5L 10 29/10/2017 20
T252.1 Do Thi Hoa, T252 Lake 21.4L 24 24/10/2017 13
NM-D029 Do Thi Hoa, Vip Hill 19.4L 22 14/10/2017 9
NM-D026 Do Thi Thu Hang , NM Lake 21.4L 24 17/10/2017 13
D221 Do Trung Hieu Lake 24.2L 29 20/10/2017 129
V618.1 Doan Thi Thu Thuy Hill 22.0L 25 29/10/2017 15
D026 Doan Van Nhuom Hill 21.6L 26 28/10/2017 123
D625 Doan Van Thanh Hill 11.9L 14 01/10/2017 43
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 7.3L 9 21/10/2017 14
NM-D028 Duong Cong Doan Hill 12.0L 14 10/10/2017 13
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 12.4L 15 15/10/2017 47
D219 Duong Thanh Cong Lake 11.5L 14 29/10/2017 38
D220 Duong Tri Hoi Lake 21.4L 25 18/10/2017 119
NM-H027 Ha Hai Minh Hill 16.5L 20 28/10/2017 28
H206 Ha Huu Nhat Lake 9.9L 12 22/10/2017 28
H065 Ha Quoc Huy Hill 7.6L 9 29/10/2017 16
H638 Ho Dai Minh Hill 16.0L 19 20/10/2017 83
H079 Ho Duc Lam Hill 15.1L 18 22/10/2017 80
NM-N031 Ho Hau Hill 22.2L 26 28/10/2017 43
H652 Hoang Minh Tam Hill 12.6L 15 29/10/2017 50
NM-H025 Hoang Minh Tuan Lake 14.1L 17 28/10/2017 20
NM-H019 Hoang Thanh Tan Hill 10.3L 12 29/10/2017 5
H231 Hoang Van Hien Lake 13.4L 16 01/10/2017 63
NM-H010 Huynh Duy Tuong Hill 15.8L 19 28/10/2017 25
N088 John Noh, N088 Hill 8.8L 10 21/10/2017 22
J613.3 Joung Sun Me, Nam Han Hill 9.5L 11 09/10/2017 4
J612 Jun Kanayama Lake 19.9L 24 28/10/2017 116
J001 Jung Sim Suk Hill 5.1L 6 28/10/2017 5
N088.1 JungYun Moon, Ms Hill 19.6L 22 28/10/2017 10
K242 Khuc Minh Vuong Lake 15.0L 18 24/10/2017 78
K122 Kim Dong Kil Hill 4.5L 5 28/10/2017 4
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 16.1L 19 28/10/2017 85
N665.1 Kim Kwang Sun Ms. Hill 7.3L 8 28/10/2017 1
K086 Kim Young Bo Hill 12.0L 14 28/10/2017 44
NM-L026 Le Dinh Loi Hill 11.0L 13 14/10/2017 9
L660 Le Duc Hoai Hill 21.6L 26 24/10/2017 123
L258.1 Le Ha Chau Hill 18.3L 20 01/10/2017 8
NM-L059 Le Hung Hill 22.7L 27 21/10/2017 44
L258.2 Le Khanh Hung Hill 14.8L 18 29/10/2017 77
L254 Le Ngoc Tra Lake 16.3L 19 28/10/2017 87
L115 Le Quang Thung Hill 22.3L 26 13/10/2017 127
NM-L058 Le Thi Giang Hill 26.0L 29 17/10/2017 17
NM-L052 Le Tien Bo Hill 14.0L 17 22/10/2017 19
NM-L005 Le Tien Long Hill 10.5L 12 23/10/2017 7
L650 Le Toan Thang Hill 17.8L 21 29/10/2017 99
L064 Le Van Hien Hill 9.2L 11 29/10/2017 26
L258 Le Van Lan Lake 2.3L 3 29/10/2017 2
L637 Le Van Son Hill 9.9L 12 28/10/2017 28
L611 Le Viet Hung Hill 21.2L 25 28/10/2017 117
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 15.8L 19 20/10/2017 25
L659 Le Xuan Quan Hill 12.3L 15 20/10/2017 46
NM-L034 Le Xuan Thang Hill 11.5L 14 16/10/2017 12
L246 Le Xuan Trinh Lake 19.5L 23 14/10/2017 112
T255.1 Luong Minh Hien, Ms Lake 26.3L 29 10/10/2017 18
L639 Luong Trong Hai Hill 18.0L 21 25/10/2017 102
L252 Luu Hoang Ha Lake 8.9L 11 15/10/2017 23
N662.1 Ly Phuong Lien Ms. Hill 30.3L 34 14/10/2017 20
NM-M007 Mai Duc Thuy Hill 2.6L 3 29/10/2017 1
M007 Min Byung Young Hill 6.7L 8 28/10/2017 9
M015 Motojima Katsuhide Hill 7.4L 9 29/10/2017 15
N271 Ngo Quang Vinh Hill 24.8L 29 25/10/2017 130
N238.1 Ngo Quynh Anh, Ms Lake 16.3L 18 25/10/2017 6
N227 Ngo Thanh Phong Lake 13.8L 16 20/10/2017 67
N260 Ngo Toan Thang Lake 16.6L 20 21/10/2017 88
N078 Nguyen Anh Son Hill 9.1L 11 20/10/2017 24
N265 Nguyen Cao Ha Lake 7.0L 8 30/10/2017 12
NM-N129 Nguyen Cao Son Hill 22.9L 27 28/10/2017 47
N651 Nguyen Chi Hill 18.2L 22 15/10/2017 108
N250 Nguyen Chi Duc Lake 13.3L 16 28/10/2017 62
N246 Nguyen Chi Nam Lake 15.7L 19 30/10/2017 82
N671 Nguyen Chi Trung Hill 21.4L 25 26/10/2017 119
N252 Nguyen Cong Binh Lake 17.2L 20 21/10/2017 93
N675 Nguyen Duc Dung Hill 16.6L 20 22/10/2017 88
N083 Nguyen Duy Hai Hill 7.7L 9 27/10/2017 17
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 28.8L 34 29/10/2017 51
N662 Nguyen Hoang Tam Hill 10.5L 12 19/10/2017 30
N270 Nguyen Hong Hai Lake 30.7L 36 10/10/2017 132
NM-N121 Nguyen Huu Bay Hill 11.3L 13 18/10/2017 10
N682 Nguyen Huu Hai Hill 5.1L 6 28/10/2017 5
N075 Nguyen Huyen Son Hill 18.1L 21 29/10/2017 105
N084 Nguyen Khanh Cuong Hill 13.2L 16 28/10/2017 60
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 19.8L 23 30/10/2017 38
T608.1 Nguyen Lan Anh Ms. HR 19.6L 20 29/10/2017 10
N687 Nguyen Manh Hung Hill 10.6L 13 12/10/2017 31
N231 Nguyen Minh Duc Lake 14.4L 17 14/10/2017 73
NM-N088 Nguyen Minh Duc, Vip Hill 19.6L 23 15/10/2017 37
P232.1 Nguyen Minh Son Lake 13.5L 16 11/10/2017 65
NM-N120 Nguyen Ngoc Lam Hill 12.7L 15 25/10/2017 16
N048 Nguyen Ngoc Minh Hill 15.2L 18 21/10/2017 81
NM-N131 Nguyen Quang Anh Hill 22.8L 27 27/10/2017 46
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 7.2L 9 29/10/2017 13
N070 Nguyen Quang De Hill 21.2L 25 22/10/2017 117
NM-N122 Nguyen Quang Thuan Hill 22.7L 27 19/10/2017 44
N061 Nguyen Quoc Binh Hill 8.0L 9 28/10/2017 18
NM-N119 Nguyen Quoc Dung Hill 5.8L 7 29/10/2017 4
NM-N081 Nguyen Quoc Huy Hill 16.7L 20 08/10/2017 29
N247 Nguyen Quoc Sy Lake 18.0L 21 21/10/2017 102
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 5.5L 7 28/10/2017 3
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 14.0L 17 28/10/2017 70
NM-N130 Nguyen Quoc Tuan, NMN130 Hill 21.6L 26 27/10/2017 41
N668 Nguyen Quoc Vuong Hill 12.1L 14 21/10/2017 45
NM-N117 Nguyen Tan Trung Hill 14.5L 17 29/10/2017 23
N680 Nguyen Thanh Hai Hill 13.4L 16 21/10/2017 63
NM-N110 Nguyen Thanh Hoa Hill 13.4L 16 18/10/2017 17
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 10.9L 13 21/10/2017 35
N064 Nguyen The Hai Hill 13.5L 16 28/10/2017 65
N081 Nguyen The Quan Hill 17.2L 20 28/10/2017 93
P243.1 Nguyen Thi Bao Loc Lake 24.5L 27 28/10/2017 16
T030 Nguyen To Uyen , (Treasure) Hill 7.9L 9 04/10/2017 2
NM-N066 Nguyen Trong Mai Lam Hill 19.4L 23 26/10/2017 36
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 17.8L 21 29/10/2017 99
N036 Nguyen Truong Son Hill 18.0L 21 08/10/2017 102
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 18.8L 22 26/10/2017 110
NM-N080 Nguyen Van Duc Hill 13.9L 16 23/10/2017 18
N269 Nguyen Van Minh, N269 Lake 23.5L 28 10/10/2017 128
N701 Nguyen Van Minh, N701 Hill 16.0L 19 27/10/2017 83
N019 Nguyen Van Nhan Hill 17.4L 21 28/10/2017 97
NM-N064 Nguyen Van Thinh Hill 10.5L 12 21/10/2017 7
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 15.0L 18 14/10/2017 78
NM-N118 Nguyen Xuan Khoa, Vip Hill 20.9L 25 24/10/2017 40
NM-N127 Nhu Duy Chi Hill 17.8L 21 14/10/2017 33
N665 Noh Byoung Min Hill 2.1L 2 22/10/2017 1
O605 Oh Myung Whoan Hill 5.2L 6 28/10/2017 7
NM-P033 Pham Anh Tuan Hill 14.3L 17 29/10/2017 21
NM-P052 Pham Dang Hoang Hill 25.1L 30 27/10/2017 50
P073 Pham Dinh Thuy Hill 13.0L 15 15/10/2017 58
P641 Pham Duc Nguyen Hill 10.8L 13 24/10/2017 33
P080 Pham Duc Phuong Hill 12.4L 15 21/10/2017 47
P225 Pham Phu Khoi Lake 16.7L 20 22/10/2017 90
N036.1 Pham Thi Tuyet Loan Hill 20.7L 23 08/10/2017 12
P243 Pham Van Ha Lake 17.6L 21 28/10/2017 98
P233 Pham Van Hien Hill 8.7L 10 27/10/2017 21
P108 Pham Van Nam HB 12.8L 15 21/10/2017 53
P640 Pham Vu Hill 11.1L 13 29/10/2017 36
P082 Pham Xuan Bach Hill 18.3L 22 04/10/2017 109
P059 Pham Xuan Thanh Hill 14.1L 17 07/10/2017 71
NM-P051 Phan Thanh Hai Hill 21.8L 26 28/10/2017 42
NM-P050 Phan Van Chung Hill 18.7L 22 10/10/2017 34
P050 Phan Van Hoanh Hill 19.0L 23 17/10/2017 111
P241 Phan Van Quang Lake 12.4L 15 21/10/2017 47
STAFF 001 Phan Van Tong Hill 6.6L 8 25/10/2017 1
P027 Phan Van Vu Hill 18.1L 21 28/10/2017 105
P078 Phung Dong Khoi Hill 19.5L 23 28/10/2017 112
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 21.6L 26 21/10/2017 123
S606 Seo Young Jin Hill 16.1L 19 28/10/2017 85
S601 Seong Yeon Deog Hill 10.8L 13 14/10/2017 33
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 14.0L 16 22/10/2017 5
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 13.2L 16 28/10/2017 60
T644 Thai Giang Nam Hill 14.6L 17 28/10/2017 75
NM-T062 Tran An Hoa Hill 17.1L 20 07/10/2017 30
NM-T066 Tran Duy Canh Lake 12.0L 14 25/10/2017 13
B025.1 Tran Hue Tang Hill 6.8L 8 28/10/2017 10
NM-T067 Tran Hung Luong Hill 23.5L 28 23/10/2017 48
T227 Tran Kim Long Lake 12.8L 15 27/10/2017 53
NM-T051 Tran Quoc Doan Hill 11.3L 13 25/10/2017 10
T608 Tran Quoc Hoai Hill 10.6L 13 28/10/2017 31
T246 Tran Thanh Hai, T246 Lake 14.2L 17 24/10/2017 72
T255 Tran Trung Chien Lake 11.1L 13 29/10/2017 36
T056 Tran Tu Ninh Hill 11.6L 14 18/10/2017 41
NM-T047 Tran Vinh Nguyen Bao Hill 14.3L 17 21/10/2017 21
T048 Trieu Quoc Tuan Hill 12.7L 15 29/10/2017 51
T257 Trinh Hung Lam Lake 14.6L 17 18/10/2017 75
NM-T065 Trinh Mai Xuan Hung Hill 24.3L 29 28/10/2017 49
T040 Truong Quang Thanh Hill 12.9L 15 21/10/2017 56
T228 Truong Thien Thanh Lake 17.8L 21 25/10/2017 99
U201 Uong Hong Son Hill 9.1L 11 27/10/2017 24
V025 Vinh Nhu Hill 13.8L 16 25/10/2017 67
NM-V025 Vo Dinh Thuong, T65 Hill 16.3L 19 08/10/2017 27
V207.4 Vo Gia Thong, Jred Lake 6.0L 7 28/10/2017 8
V207 Vo Minh Nhut Lake 16.8L 20 28/10/2017 91
V615 Vo Phuoc Ly Hill 11.5L 14 26/10/2017 38
V610 Vo Van Tuyen Hill 12.7L 15 29/10/2017 51
NM-V022 Vo Viet Trung Hill 10.4L 12 27/10/2017 6
V618 Vo Xuan Thien Hill 13.8L 16 29/10/2017 67
N075.1 Vu Bich Lan Lake 26.4L 29 29/10/2017 19
V620 Vu Duc Sinh Lake 21.5L 25 29/10/2017 122
V208 Vu Dung Lake 21.4L 25 26/10/2017 119
V219 Vu Hoang Hai Lake 14.4L 17 28/10/2017 73
V210 Vu Quy Hieu Lake 13.0L 15 21/10/2017 58
N048.1 Vu Thi Phuong Mai, Ms. Hill 17.2L 19 21/10/2017 7
V024 Vu Tuan Ngoc Hill 19.5L 23 13/10/2017 112
V622 Vu Van Chu Hill 12.9L 15 28/10/2017 56
V218 Vu Van Thuc Lake 18.1L 21 15/10/2017 105
NM-V026 Vu Van Thuy Hill 20.7L 25 26/10/2017 39
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 8.0L 9 21/10/2017 18
Y028 Yang Byung Joon Hill 9.2L 11 22/10/2017 26
Y230 Yoon Young Kwon, Y230 Hill 17.1L 20 21/10/2017 92
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
Km số 9, ấp Tân Mai II, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84) 613 27 88 99
Fax: (+84) 613 26 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác là để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ golf Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên.

Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ golf Long Thành được chơi golf ở câu lạc bộ golf đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với mức giá thấp hơn.

Trước khi đến các câu lạc bộ golf đối ứng, vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Hữu Thanh - Giám đốc Điều hành Golf - 0903.302.298 hoặc email: huuthanh@longthanhgolfresort.com.vn để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin.

Hiện tại, câu lạc bộ golf Long Thành liên kết hợp tác với các câu lạc bộ golf sau đây:

Add: Sam Son, Thanh Hoa, North of Vietnam

Tel: + 84 4 3771 1111

Email: info@flc.vn

Website: http://www.flc.vn

Add : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
Tel :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
Email: laguna@lagunalangco.com 
Website: www.lagunalangco.com   

Huyndai Song Gia Golf Resort
Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
SĐT: (+84) 31 396 3333
Fax: (+84) 31 396 3332
Website: http://www.songgia.com

Cua Lo Golf Resort – Middle of Vietnam
Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
Tel: 038 3956 123
Fax: 038 3956 262
Website: www.cualogolfresort.com.vn

Tam Dao Golf & Resort - North Vietnam
Tel: 04. 371.52.361
Fax: 04. 371.52.360
Website: www.tamdaogolf.com

Add: Ngọc Thanh, Phúc Yên Town, Vĩnh Phúc Province

Tel: 0211 629 2222

Website: www.dailaistargolf.com.vn

Add: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province

Tel: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42

Website: www.royalgolf.com.vn

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
subsidiary of Keck Seng Berhah
Tel: 07. 2711888
Fax: 07. 27 11333
Website: www.tpgr.com

Raffles Country Club - Singapore
Address: No 450 Jalan Ahmah Ibrahim, Singapore
Tel: +65 6861 7649
Fax: +65 6861 529
Website: www.rcc.org.sg

Saujana Resort (M) BHD - Malaysia
Address: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
Tel: 03. 7625 1466
Fax: 03. 7846 2316
Website: www.saujana.com.my

bg-1 bg-2 bg-3 bg-4