Hội viên/ Handicap

 • Member ID

 • Member Name

 • Home Course

 • Hcap Index

 • Home Hcap

 • Last Update

 • Rank

P073 Pham Dinh Thuy Hill 13.3L 16 05/03/2019 47
B215 Bui Hong Dung Lake 22.3L 26 27/02/2019 112
NM-B003 Bui Lanh Hill 10.8L 13 26/02/2019 11
L064.1 Bui Thi Kim Nga, Ms Hill 8.0L 9 17/02/2019 1
B202 Bui Tho Manh Lake 20.8L 25 27/02/2019 106
NM-B009 Bui Van Chung Hill 26.8L 32 26/02/2019 59
C028 Cho Boo Hwan Hill 11.3L 13 24/02/2019 30
C062 Choi Seong Cheol Hill 6.2L 7 23/02/2019 9
C624 Chu Hai Van Hill 10.5L 12 23/02/2019 26
NM-C027 Chu Thanh Tung Hill 19.2L 23 02/02/2019 35
M007.1 Chung Bun Hee Ms. Hill 17.5L 20 26/02/2019 7
NM-D038 Dang Van Diem Hill 22.3L 26 24/02/2019 51
NM-D037 Dao Minh Hieu Hill 24.8L 29 14/02/2019 56
NM-D030 Dao Thanh Duyen Hill 17.4L 21 18/02/2019 29
NM-D025 Dinh Tan Tai Hill 21.1L 25 19/02/2019 47
D617 Dinh Viet Anh Hill 23.7L 28 26/02/2019 116
NM-D031 Do Duy Hien Hill 3.3L 4 17/02/2019 1
NM-D036 Do Huu Tuyen Hill 22.6L 27 24/02/2019 52
D211 Do Quang Minh Lake 16.0L 19 17/02/2019 66
NM-D016 Do Quang Tuan Hill 17.8L 21 22/02/2019 30
D202 Do Tat Binh Lake 9.0L 11 23/02/2019 16
T252.1 Do Thi Hoa, T252 Lake 23.1L 26 16/02/2019 10
NM-D035 Do Van Tien Hill 22.0L 26 23/02/2019 50
D212 Doan Duy Cong Lake 21.8L 26 21/02/2019 110
NM-D027 Doan Son Anh Hill 10.7L 13 20/02/2019 10
V618.1 Doan Thi Thu Thuy Hill 18.7L 21 17/02/2019 9
D026 Doan Van Nhuom Hill 19.3L 23 23/02/2019 93
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 9.4L 11 23/02/2019 18
NM-D028 Duong Cong Doan Hill 11.1L 13 14/02/2019 12
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 14.0L 17 24/02/2019 53
NM-H027 Ha Hai Minh Hill 18.2L 22 01/02/2019 32
H206 Ha Huu Nhat Lake 12.5L 15 24/02/2019 41
H065 Ha Quoc Huy Hill 8.8L 10 24/02/2019 14
H638 Ho Dai Minh Hill 13.7L 16 27/02/2019 49
NM-N031 Ho Hau Hill 20.4L 24 11/02/2019 42
NM-H032 Ho Thanh Son, S10 Hill 13.9L 16 23/02/2019 19
H652 Hoang Minh Tam Hill 12.9L 15 02/02/2019 45
NM-H035 Hoang Quoc Cuong Hill 18.8L 22 10/02/2019 34
H249 Hoang Son Hill 22.2L 26 17/02/2019 111
NM-H037 Hoang Thanh Hoa Hill 17.1L 20 24/02/2019 28
NM-H019 Hoang Thanh Tan Hill 7.2L 9 27/02/2019 4
H232 Hoang Van Cong Hill 15.5L 18 24/02/2019 62
H231 Hoang Van Hien Lake 17.5L 21 25/02/2019 76
H086 Huynh Nam Giang Hill 17.6L 21 27/02/2019 78
NM-H034 Huynh Yen Nam Hill 20.4L 24 23/02/2019 42
J001 Jung Sim Suk Hill 5.6L 7 17/02/2019 5
K062 Kang Hyung Joong Hill 14.8L 18 10/02/2019 58
K242 Khuc Minh Vuong Lake 16.3L 19 11/02/2019 68
K122 Kim Dong Kil Hill 4.6L 5 16/02/2019 3
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 13.7L 16 27/02/2019 49
L282 La Van Ut Lake 22.6L 27 13/02/2019 114
NM-L026 Le Dinh Loi Hill 12.2L 14 26/02/2019 14
L660 Le Duc Hoai Hill 13.3L 16 25/02/2019 47
L258.2 Le Khanh Hung Hill 5.4L 6 23/02/2019 4
L285 Le Minh Tan Hill 27.0L 32 25/02/2019 120
L254 Le Ngoc Tra Lake 12.6L 15 23/02/2019 42
L154 Le Thanh Hung , L154 Hill 5.8L 7 28/02/2019 7
L261 Le Thanh Van Hill 25.7L 30 23/02/2019 118
L053 Le Thuc Dung Hill 22.3L 26 24/02/2019 112
NM-L052 Le Tien Bo Hill 12.6L 15 14/02/2019 15
NM-L064 Le Van Danh, Vip Hill 26.6L 32 27/02/2019 58
L064 Le Van Hien Hill 12.3L 15 17/02/2019 39
L258 Le Van Lan Lake 3.9L 5 23/02/2019 2
L637 Le Van Son Hill 11.3L 13 23/02/2019 30
NM-L063 Le Viet Hung, H08 Hill 21.3L 25 23/02/2019 48
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 18.6L 22 11/02/2019 33
NM-N057 Le Xu Nop Hill 13.7L 16 14/02/2019 17
L246 Le Xuan Trinh Lake 17.4L 21 17/02/2019 74
L145 Lee Jung Ho Hill 10.8L 13 27/02/2019 27
L620.1 Lee Young Sook, Ms Hill 13.4L 15 23/02/2019 4
N662.1 Ly Phuong Lien Ms. Hill 28.3L 32 20/02/2019 15
NM-M007 Mai Duc Thuy Hill 4.0L 5 27/02/2019 2
M007 Min Byung Young Hill 8.3L 10 23/02/2019 12
B606.1 Na Hyun Boon Ms Hill 14.1L 16 24/02/2019 5
N271 Ngo Quang Vinh Hill 23.8L 28 16/02/2019 117
N238.1 Ngo Quynh Anh, Ms Lake 16.7L 18 23/02/2019 6
N227 Ngo Thanh Phong Lake 11.9L 14 24/02/2019 35
N078 Nguyen Anh Son Hill 9.1L 11 27/02/2019 17
NM-N139 Nguyen Ba Phi Hong Hill 23.1L 27 25/02/2019 54
N265 Nguyen Cao Ha Lake 8.5R 10 27/02/2019 13
N651 Nguyen Chi Hill 19.2L 23 23/02/2019 91
N246 Nguyen Chi Nam Lake 19.1L 23 24/02/2019 89
N252 Nguyen Cong Binh Lake 17.6L 21 19/02/2019 78
NM-N135 Nguyen Dinh Luong Hill 20.3L 24 16/02/2019 41
N675 Nguyen Duc Dung Hill 17.7L 21 17/02/2019 80
N240 Nguyen Duong Hoai Lake 13.7L 16 20/02/2019 49
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 26.3L 31 27/02/2019 57
N662 Nguyen Hoang Tam Hill 10.9L 13 23/02/2019 28
N270 Nguyen Hong Hai Lake 27.4L 32 26/02/2019 121
NM-N036 Nguyen Hong Tam Hill 14.0L 17 13/02/2019 20
NM-N121 Nguyen Huu Bay Hill 6.8L 8 19/02/2019 3
N272 Nguyen Huu Duc Hill 17.5L 21 17/02/2019 76
N682 Nguyen Huu Hai Hill 5.7L 7 27/02/2019 6
N703 Nguyen Huu Hoan Vu Hill 15.3L 18 23/02/2019 60
N705 Nguyen Huu Tinh Hill 13.1L 16 25/02/2019 46
N075 Nguyen Huyen Son Hill 17.9L 21 24/02/2019 82
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 20.2L 24 18/02/2019 40
N231 Nguyen Minh Duc Lake 19.1L 23 19/02/2019 89
NM-N120 Nguyen Ngoc Lam Hill 9.7L 12 25/02/2019 8
NM-N138 Nguyen Ngoc Linh Hill 15.0L 18 08/02/2019 24
N048 Nguyen Ngoc Minh Hill 15.3L 18 26/02/2019 60
N092 Nguyen Ngoc Son Hill 26.1L 31 25/02/2019 119
N091 Nguyen Quang Anh Hill 12.2L 14 25/02/2019 38
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 7.1L 8 24/02/2019 10
N070 Nguyen Quang De Hill 21.2L 25 24/02/2019 107
NM-N119 Nguyen Quoc Dung Hill 8.2L 10 24/02/2019 6
NM-N081 Nguyen Quoc Huy Hill 16.0L 19 13/02/2019 26
N247 Nguyen Quoc Sy Lake 20.0L 24 23/02/2019 99
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 7.6L 9 23/02/2019 5
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 12.8L 15 16/02/2019 44
NM-N117 Nguyen Tan Trung Hill 13.5L 16 16/02/2019 16
NM-N110 Nguyen Thanh Hoa Hill 13.7L 16 25/02/2019 17
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 10.2L 12 18/02/2019 25
N064 Nguyen The Hai Hill 14.2L 17 24/02/2019 56
N081 Nguyen The Quan Hill 15.1L 18 27/02/2019 59
P243.1 Nguyen Thi Bao Loc Lake 25.4L 28 09/02/2019 12
T030 Nguyen To Uyen , (Treasure) Hill 9.4L 10 21/02/2019 2
NM-N066 Nguyen Trong Mai Lam Hill 19.7L 23 23/02/2019 38
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 18.2L 22 24/02/2019 85
N094 Nguyen Tuan Ha Hill 20.3L 24 24/02/2019 101
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 20.3L 24 15/02/2019 101
NM-N080 Nguyen Van Duc Hill 14.3L 17 16/02/2019 22
L284.1 Nguyen Van Luong Lake 17.9L 21 16/02/2019 82
N269 Nguyen Van Minh, N269 Lake 19.5L 23 26/02/2019 96
N701 Nguyen Van Minh, N701 Hill 9.5L 11 24/02/2019 19
NM-N123 Nguyen Van Nam Hill 10.5L 12 25/02/2019 9
N019 Nguyen Van Nhan Hill 18.3L 22 23/02/2019 86
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 16.5L 20 23/02/2019 69
NM-N118 Nguyen Xuan Khoa, Vip Hill 21.0L 25 16/02/2019 46
N700 Nguyen Xuan Quang Hill 17.4L 21 24/02/2019 74
N665 Noh Byoung Min Hill 2.7L 3 16/02/2019 1
O612 Oh JongSeok Hill 15.6L 18 21/02/2019 63
NM-P033 Pham Anh Tuan Hill 14.1L 17 13/02/2019 21
P641 Pham Duc Nguyen Hill 11.5L 14 26/02/2019 33
NM-P057 Pham Duc Nhan Hill 21.6L 26 27/02/2019 49
NM-P054 Pham Hoa Cuong Hill 11.8L 14 22/02/2019 13
V204.1 Pham Huong Giang Ms. Lake 27.2L 30 16/02/2019 14
P666 Pham Huu Phu Hill 18.1L 21 10/02/2019 84
P225 Pham Phu Khoi Lake 18.6L 22 16/02/2019 87
NM-P053 Pham Quoc Lam Hill 19.3R 23 21/02/2019 37
NM-P056 Pham Tai Vu Cuong Hill 19.2L 23 12/02/2019 35
N036.1 Pham Thi Tuyet Loan Hill 24.8L 28 11/02/2019 11
P246 Pham Van Cuong Lake 28.5L 34 16/02/2019 122
P233 Pham Van Hien Hill 11.9L 14 23/02/2019 35
P031 Pham Van Minh Hill 16.8L 20 26/02/2019 71
P108 Pham Van Nam Hill 12.4L 15 23/02/2019 40
P014 Pham Van Thuan Hill 21.5L 25 19/02/2019 109
P640 Pham Vu Hill 12.6L 15 26/02/2019 42
P082 Pham Xuan Bach Hill 19.2L 23 21/02/2019 91
P059 Pham Xuan Thanh Hill 15.7L 19 23/02/2019 64
P247 Phan Duc Hong Lake 23.4L 28 20/02/2019 115
NM-P050 Phan Van Chung Hill 19.9L 24 26/02/2019 39
P027 Phan Van Vu Hill 19.3L 23 23/02/2019 93
P245 Phan Xuan Phong Lake 17.0L 20 27/02/2019 72
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 20.6L 24 24/02/2019 104
S606 Seo Young Jin Hill 15.9L 19 05/02/2019 65
S601 Seong Yeon Deog Hill 8.9L 11 23/02/2019 15
S222 Son Dae Young, S222 Lake 5.8L 7 16/02/2019 7
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 13.3L 15 17/02/2019 3
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 10.0L 12 16/02/2019 23
T256 Thai Cong Thanh Hill 19.9L 24 24/02/2019 98
T644 Thai Giang Nam Hill 14.0L 17 23/02/2019 53
T110 Ton Duc Thinh Hill 21.4L 25 27/02/2019 108
T252 Tong Duy Thoai Lake 19.5L 23 21/02/2019 96
NM-T062 Tran An Hoa Hill 15.7L 19 08/02/2019 25
T057 Tran Anh Tu Hill 20.3L 24 20/02/2019 101
NM-T064 Tran Hoang Hai Hill 20.6L 24 21/02/2019 44
NM-T067 Tran Hung Luong Hill 22.8L 27 23/02/2019 53
T608 Tran Quoc Hoai Hill 9.6L 11 27/02/2019 21
T246 Tran Thanh Hai, T246 Lake 13.9L 16 20/02/2019 52
T255 Tran Trung Chien Lake 11.8L 14 21/02/2019 34
T056 Tran Tu Ninh Hill 11.3L 13 25/02/2019 30
T061 Tran Van Hong Hill 20.2L 24 26/02/2019 100
T055 Tran Van Phu Hill 16.5L 20 15/02/2019 69
NM-T047 Tran Vinh Nguyen Bao Hill 14.5L 17 23/02/2019 23
T257 Trinh Hung Lam Lake 19.4L 23 25/02/2019 95
NM-T068 Trinh Nam Truong Hill 23.2L 28 15/02/2019 55
T239 Trinh Tien Bay Lake 17.2L 20 16/02/2019 73
T040 Truong Quang Thanh Hill 14.4L 17 15/02/2019 57
T228 Truong Thien Thanh Lake 18.9L 22 16/02/2019 88
NM-T069 Truong Viet H Son Hill 9.6L 11 21/02/2019 7
U201 Uong Hong Son Hill 11.2L 13 27/02/2019 29
V025 Vinh Nhu Hill 12.1L 14 20/02/2019 37
NM-V025 Vo Dinh Thuong, T65 Hill 16.5L 20 08/02/2019 27
V209 Vo Khanh Hung Lake 16.1L 19 17/02/2019 67
V021 Vo Thanh Tung Hill 13.4L 16 23/02/2019 48
V618 Vo Xuan Thien Hill 14.1L 17 17/02/2019 55
N075.1 Vu Bich Lan Lake 25.7L 28 17/02/2019 13
V623 Vu Che Linh Hill 27.5L 33 26/02/2019 60
V204 Vu The Minh Lake 20.6L 24 16/02/2019 104
N048.1 Vu Thi Phuong Mai, Ms. Hill 17.9L 20 27/02/2019 8
V024 Vu Tuan Ngoc Hill 17.7L 21 20/02/2019 80
V622 Vu Van Chu Hill 9.5L 11 17/02/2019 19
NM-V029 Vu Van Suc Hill 20.6L 24 25/02/2019 44
NM-V026 Vu Van Thuy Hill 17.8L 21 09/02/2019 30
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 7.7L 9 17/02/2019 11
Y028 Yang Byung Joon Hill 10.0L 12 23/02/2019 23
Y618 Yoo Sun Hyung, Y618 Hill 9.6L 11 17/02/2019 21
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
Km số 9, ấp Tân Mai II, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84) 613 27 88 99
Fax: (+84) 613 26 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ gôn Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên. Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ gôn Long Thành được chơi gôn ở câu lạc bộ gôn đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với giá thấp hơn. 

Trước khi đến các câu lạc bộ gôn liên kết, vui lòng liên hệ với:

Giám đốc điều hành golf: Ông Phan Văn Tòng

Số điện thoại: 0903.325.379

Email: tong.phan@longthanhgolfresort.com.vn

(để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin)

Hiện tại, câu lạc bộ gôn Long Thành đã liên kết hợp tác với các câu lạc bộ gôn sau đây:

Seletar Country Club - Singapore

Saujana resort - Malaysia

 • Địa Chỉ: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
 • Điện thoạil: 03. 7625 1466
 • Fax: 03. 7846 2316
 • Website: www.saujana.com.my

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia

 • Địa Chỉ: Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
 • subsidiary of Keck Seng Berhah
 • Điện thoại: 07. 2711888
 • Fax: 07. 27 11333
 • Website: www.tpgr.com

SULTAN ABDUL AZIZ SHAH GOLF & COUNTRY CLUB (SAASGCC) - Malysia

 • Địa chỉ: No. 1, Rumah Kelab,, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia
 • Điện thoại: +60 3-5510 5872
 • Fax: +60 3-5510 5860


PALM SPRINGS GOLF & COUNTRY CLUB - Indonesia

 • Địa Chỉ: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465, In-đô-nê-xi-a
 • Điện thoại: (0778) 7612 22/23
 • Web: www.palmsprings.com.sg/


Handara Golf & Resort Bali - Indonesia

 • Địa Chỉ: Desa Pancasari, Singaraja, Bali, Indonesia
 • Điện thoại: +62 8970 900 791 - 2
 • Fax: +62 362 342 3048
 • Website: www.handaragolfresort.com/

The North Country Golf Club - Nhật

Tam Dao Golf & Resort - Vietnam

 • Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 • Tel: 04. 371.52.361
 • Fax: 04. 371.52.360
 • Website: www.tamdaogolf.com

Huyndai Song Gia Golf Resort - Việt Nam

 • Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • SĐT: (+84) 31 396 3333
 • Fax: (+84) 31 396 3332
 • Website: http://www.songgia.com

Royal Golf Club - Việt Nam

 • Địa Chỉ: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province
 • Điện Thoại: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42
 • Website: www.royalgolf.com.vn

Sky Lake Resort & Golf Club - Việt Nam

 • Add: khu vực hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 • Fax: +84 (24) 3371 1231
 • Tel: 024 3371 1234
 • http://skylakegolfclub.vn/vi/

Cua Lo Golf Resort – Việt Nam

 • Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
 • Điện thoại: 038 3956 123
 • Fax: 038 3956 262
 • Website: www.cualogolfresort.com.vn

Laguna Lăng Cô Golf Resort - Việt Nam

 • Địa Chỉ : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
 • Điện Thoại :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
 • Email: laguna@lagunalangco.com 
 • Website: www.lagunalangco.com   
bg-1 bg-2 bg-3 bg-4