Hội viên/ Handicap

 • Member ID

 • Member Name

 • Home Course

 • Hcap Index

 • Home Hcap

 • Last Update

 • Rank

A009 Akisawa Takayuki Hill 15.2L 18 28/04/2019 67
B202 Bui Tho Manh Lake 18.8L 22 29/04/2019 95
B215 Bui Hong Dung Lake 19.4L 23 28/04/2019 103
B606.1 Na Hyun Boon Ms Hill 13.3L 15 15/04/2019 3
C062 Choi Seong Cheol Hill 6.7L 8 21/04/2019 9
C084 Cho Hyun Yun Hill 2.7L 3 28/04/2019 2
C614 Chen Cheng Chiu Hill 14.9L 18 06/04/2019 65
C624 Chu Hai Van Hill 9.6L 11 26/04/2019 23
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 9.7L 12 27/04/2019 24
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 12.8L 15 28/04/2019 51
D202 Do Tat Binh Lake 9.0L 11 30/04/2019 19
D211 Do Quang Minh Lake 15.7L 19 27/04/2019 74
D212 Doan Duy Cong Lake 21.2L 25 29/04/2019 116
D217 Dip Van Minh Lake 24.0L 28 20/04/2019 124
D219 Duong Thanh Cong Lake 12.6L 15 13/04/2019 48
D221 Do Trung Hieu Lake 21.3L 25 25/04/2019 118
D617 Dinh Viet Anh Hill 19.1L 23 28/04/2019 100
H065 Ha Quoc Huy Hill 9.3L 11 21/04/2019 19
H086 Huynh Nam Giang Hill 20.0L 24 22/04/2019 107
H206 Ha Huu Nhat Lake 11.9L 14 27/04/2019 40
H231 Hoang Van Hien Lake 17.0L 20 20/04/2019 84
H232 Hoang Van Cong Hill 15.8L 19 18/04/2019 75
H249 Hoang Son Hill 21.3L 25 28/04/2019 118
H250 Hoang Thanh Tan Hill 8.4L 10 30/04/2019 16
H652 Hoang Minh Tam Hill 13.4L 16 17/04/2019 55
J001 Jung Sim Suk Hill 5.4L 6 28/04/2019 7
K062 Kang Hyung Joong Hill 15.4L 18 27/04/2019 70
K062.1 La Mi Hwa Ms Hill 22.5L 25 18/04/2019 10
K086 Kim Young Bo Hill 12.6L 15 15/04/2019 48
K122 Kim Dong Kil Hill 3.1L 4 21/04/2019 3
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 13.5L 16 27/04/2019 56
K242 Khuc Minh Vuong Lake 15.2L 18 29/04/2019 67
L053 Le Thuc Dung Hill 19.8L 23 21/04/2019 105
L1 Le Van Kiem Lake 15.9L 17 15/04/2019 77
L145 Lee Jung Ho Hill 12.1L 14 27/04/2019 43
L154 Le Thanh Hung , L154 Hill 6.9L 8 28/04/2019 10
L246 Le Xuan Trinh Lake 17.1L 20 18/04/2019 85
L254 Le Ngoc Tra Lake 11.8L 14 21/04/2019 38
L258 Le Van Lan Lake 4.0L 5 21/04/2019 4
L258.2 Le Khanh Hung Hill 5.3L 6 28/04/2019 5
L261 Le Thanh Van Hill 23.9L 28 21/04/2019 123
L282 La Van Ut Lake 20.2L 24 28/04/2019 109
L284 Le Thi Giang Lake 25.9L 29 27/04/2019 14
L284.1 Nguyen Van Luong Lake 20.7L 25 29/04/2019 113
L285 Le Minh Tan Hill 26.4L 31 07/04/2019 128
L286 Le Anh Duc Lake 14.0L 17 29/04/2019 58
L287 Le Hoang Nhan Lake 13.2L 16 23/04/2019 53
L620.1 Lee Young Sook, Ms Hill 14.5L 16 16/04/2019 4
L637 Le Van Son Hill 11.7L 14 06/04/2019 37
L650 Le Toan Thang Hill 15.8L 19 27/04/2019 75
L660 Le Duc Hoai Hill 10.9L 13 27/04/2019 32
M007.1 Chung Bun Hee Ms. Hill 17.9L 20 29/04/2019 7
N019 Nguyen Van Nhan Hill 17.4L 21 27/04/2019 88
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 20.4L 24 11/04/2019 110
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 16.6L 20 27/04/2019 81
N048.1 Vu Thi Phuong Mai, Ms. Hill 15.3L 17 28/04/2019 5
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 18.2L 22 28/04/2019 92
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 12.0L 14 26/04/2019 41
N064 Nguyen The Hai Hill 15.3L 18 28/04/2019 69
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 12.8L 15 27/04/2019 51
N070 Nguyen Quang De Hill 20.8L 25 27/04/2019 115
N075 Nguyen Huyen Son Hill 18.1L 21 21/04/2019 91
N075.1 Vu Bich Lan Lake 26.0L 29 21/04/2019 15
N078 Nguyen Anh Son Hill 7.8L 9 29/04/2019 13
N081 Nguyen The Quan Hill 14.9L 18 20/04/2019 65
N083 Nguyen Duy Hai Hill 9.9L 12 20/04/2019 25
N091 Nguyen Quang Anh Hill 11.4L 14 19/04/2019 36
N092 Nguyen Ngoc Son Hill 25.3L 30 27/04/2019 127
N094 Nguyen Tuan Ha Hill 19.6L 23 13/04/2019 104
N227 Ngo Thanh Phong Lake 12.5L 15 25/04/2019 46
N228 Nguyen Xuan Dinh Lake 24.1L 29 02/04/2019 125
N231 Nguyen Minh Duc Lake 18.9L 22 21/04/2019 96
N238.1 Ngo Quynh Anh, Ms Lake 16.2L 18 30/04/2019 6
N246 Nguyen Chi Nam Lake 19.0L 23 18/04/2019 97
N247 Nguyen Quoc Sy Lake 20.5L 24 21/04/2019 112
N252 Nguyen Cong Binh Lake 17.3L 21 13/04/2019 87
N265 Nguyen Cao Ha Lake 9.5L 11 29/04/2019 22
N269 Nguyen Van Minh, N269 Lake 16.6L 20 17/04/2019 81
N271 Ngo Quang Vinh Hill 24.1L 29 21/04/2019 125
N272 Nguyen Huu Duc Hill 16.4L 19 19/04/2019 79
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 7.3L 9 28/04/2019 11
N662 Nguyen Hoang Tam Hill 11.0L 13 27/04/2019 33
N662.1 Ly Phuong Lien Ms. Hill 28.1L 31 27/04/2019 16
N665 Noh Byoung Min Hill 2.5L 3 07/04/2019 1
N675 Nguyen Duc Dung Hill 17.1L 20 06/04/2019 85
N682 Nguyen Huu Hai Hill 5.3L 6 30/04/2019 5
N700 Nguyen Xuan Quang Hill 19.9L 24 27/04/2019 106
N701 Nguyen Van Minh, N701 Hill 10.4L 12 29/04/2019 29
N703 Nguyen Huu Hoan Vu Hill 12.2L 14 26/04/2019 44
N705 Nguyen Huu Tinh Hill 14.6L 17 07/04/2019 62
NM-B009 Bui Van Chung Hill 25.5L 30 12/04/2019 45
NM-C027 Chu Thanh Tung Hill 20.8L 25 26/04/2019 32
NM-D025 Dinh Tan Tai Hill 21.0L 25 18/04/2019 33
NM-D026 Do Thi Thu Hang , NM Lake 21.2L 23 27/04/2019 9
NM-D027 Doan Son Anh Hill 10.6L 13 18/04/2019 8
NM-D031 Do Duy Hien Hill 2.3L 3 30/04/2019 1
NM-D035 Do Van Tien Hill 20.0L 24 21/04/2019 29
NM-D036 Do Huu Tuyen Hill 20.3L 24 29/04/2019 31
NM-D037 Dao Minh Hieu Hill 25.3L 30 25/04/2019 44
NM-D038 Dang Van Diem Hill 21.1L 25 23/04/2019 34
NM-D039 Duong Van Hung Hill 27.2L 32 25/04/2019 47
NM-H010 Huynh Duy Tuong Hill 13.4L 16 26/04/2019 13
NM-H034 Huynh Yen Nam Hill 19.3L 23 20/04/2019 25
NM-H035 Hoang Quoc Cuong Hill 18.9L 22 19/04/2019 24
NM-H037 Hoang Thanh Hoa Hill 17.9L 21 11/04/2019 22
NM-L026 Le Dinh Loi Hill 9.1L 11 29/04/2019 6
NM-L052 Le Tien Bo Hill 13.1L 16 11/04/2019 12
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 18.8L 22 14/04/2019 23
NM-L064 Le Van Danh, Vip Hill 27.1L 32 09/04/2019 46
NM-M007 Mai Duc Thuy Hill 2.7L 3 29/04/2019 2
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 6.9L 8 27/04/2019 3
NM-N036 Nguyen Hong Tam Hill 13.8L 16 11/04/2019 15
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 19.7L 23 24/04/2019 27
NM-N080 Nguyen Van Duc Hill 14.1L 17 29/04/2019 16
NM-N081 Nguyen Quoc Huy Hill 15.9L 19 27/04/2019 20
NM-N088 Nguyen Minh Duc, Vip Hill 21.8L 26 29/04/2019 39
NM-N110 Nguyen Thanh Hoa Hill 11.3L 13 17/04/2019 9
NM-N117 Nguyen Tan Trung Hill 12.6L 15 25/04/2019 11
NM-N118 Nguyen Xuan Khoa, Vip Hill 21.6L 26 13/04/2019 36
NM-N119 Nguyen Quoc Dung Hill 7.3L 9 14/04/2019 5
NM-N120 Nguyen Ngoc Lam Hill 12.4L 15 27/04/2019 10
NM-N121 Nguyen Huu Bay Hill 6.9L 8 21/04/2019 3
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 24.9L 30 14/04/2019 43
NM-N135 Nguyen Dinh Luong Hill 20.1L 24 17/04/2019 30
NM-N139 Nguyen Ba Phi Hong Hill 22.5L 27 14/04/2019 42
NM-P050 Phan Van Chung Hill 19.8L 23 17/04/2019 28
NM-P053 Pham Quoc Lam Hill 22.0L 26 24/04/2019 40
NM-P054 Pham Hoa Cuong Hill 13.5L 16 26/04/2019 14
NM-P057 Pham Duc Nhan Hill 16.6L 20 29/04/2019 21
NM-T047 Tran Vinh Nguyen Bao Hill 15.4L 18 25/04/2019 19
NM-T062 Tran An Hoa Hill 14.9L 18 26/04/2019 17
NM-T064 Tran Hoang Hai Hill 21.6L 26 14/04/2019 36
NM-T067 Tran Hung Luong Hill 21.6L 26 04/04/2019 36
NM-T068 Trinh Nam Truong Hill 21.2L 25 25/04/2019 35
NM-T069 Truong Viet H Son Hill 9.7L 12 08/04/2019 7
NM-T070 Trinh Ngoc Thanh Hill 28.2L 33 28/04/2019 48
NM-V025 Vo Dinh Thuong, T65 Hill 15.2L 18 26/04/2019 18
NM-V026 Vu Van Thuy Hill 19.4L 23 28/04/2019 26
O605 Oh Myung Whoan Hill 5.5L 7 07/04/2019 8
O612 Oh JongSeok Hill 14.6L 17 20/04/2019 62
P014 Pham Van Thuan Hill 21.5L 25 28/04/2019 121
P027 Phan Van Vu Hill 19.2L 23 17/04/2019 101
P031 Pham Van Minh Hill 17.4L 21 23/04/2019 88
P059 Pham Xuan Thanh Hill 16.8L 20 26/04/2019 83
P073 Pham Dinh Thuy Hill 10.6L 13 15/04/2019 30
P082 Pham Xuan Bach Hill 19.0L 23 27/04/2019 97
P085 Park Hyun Bae, P085 Hill 7.4L 9 07/04/2019 12
P108 Pham Van Nam Hill 12.3L 15 27/04/2019 45
P225 Pham Phu Khoi Lake 18.5L 22 20/04/2019 94
P233 Pham Van Hien Hill 10.8L 13 29/04/2019 31
P241 Phan Van Quang Lake 14.1L 17 17/04/2019 59
P243.1 Nguyen Thi Bao Loc Lake 25.7L 28 10/04/2019 13
P245 Phan Xuan Phong Lake 15.4L 18 28/04/2019 70
P246 Pham Van Cuong Lake 27.9L 33 28/04/2019 129
P247 Phan Duc Hong Lake 21.3L 25 27/04/2019 118
P640 Pham Vu Hill 11.0L 13 20/04/2019 33
P666 Pham Huu Phu Hill 20.7L 25 29/04/2019 113
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 21.2L 25 29/04/2019 116
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 10.1L 12 27/04/2019 27
S601 Seong Yeon Deog Hill 8.7L 10 13/04/2019 17
S606 Seo Young Jin Hill 16.4L 19 27/04/2019 79
T030 Nguyen To Uyen , (Treasure) Hill 10.8L 12 14/04/2019 1
T040 Truong Quang Thanh Hill 14.2L 17 27/04/2019 60
T056 Tran Tu Ninh Hill 11.3L 13 17/04/2019 35
T061 Tran Van Hong Hill 19.0L 23 24/04/2019 97
T110 Ton Duc Thinh Hill 22.2L 26 26/04/2019 122
T239 Trinh Tien Bay Lake 19.2L 23 03/04/2019 101
T246 Tran Thanh Hai, T246 Lake 14.8L 18 08/04/2019 64
T252 Tong Duy Thoai Lake 18.4L 22 15/04/2019 93
T252.1 Do Thi Hoa, T252 Lake 22.6L 25 12/04/2019 11
T254 Tran Van Duc Lake 12.0L 14 21/04/2019 41
T255 Tran Trung Chien Lake 11.8L 14 19/04/2019 38
T255.1 Luong Minh Hien, Ms Lake 23.3L 26 27/04/2019 12
T256 Thai Cong Thanh Hill 20.0L 24 23/04/2019 107
T257 Trinh Hung Lam Lake 17.6L 21 17/04/2019 90
T608 Tran Quoc Hoai Hill 8.0L 9 30/04/2019 14
T644 Thai Giang Nam Hill 13.9L 16 27/04/2019 57
T650 Takeya Chida, T650 Lake 16.2L 19 21/04/2019 78
U201 Uong Hong Son Hill 9.4L 11 29/04/2019 20
V025 Vinh Nhu Hill 12.7L 15 24/04/2019 50
V209 Vo Khanh Hung Lake 15.5L 18 13/04/2019 72
V210 Vu Quy Hieu Lake 8.7L 10 13/04/2019 17
V215 Vo Phuong Trinh Lake 13.3L 16 29/04/2019 54
V612 Vu Van Suc Hill 20.4L 24 29/04/2019 110
V618 Vo Xuan Thien Hill 14.4L 17 27/04/2019 61
V618.1 Doan Thi Thu Thuy Hill 19.8L 22 23/04/2019 8
V622 Vu Van Chu Hill 12.5L 15 29/04/2019 46
V623 Vu Che Linh Hill 22.3L 26 29/04/2019 41
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 8.0L 9 10/04/2019 14
Y028 Yang Byung Joon Hill 10.2L 12 27/04/2019 28
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 12.7L 14 27/04/2019 2
Y040 Gomi Yoji Hill 15.5L 18 15/04/2019 72
Y618 Yoo Sun Hyung, Y618 Hill 9.9L 12 27/04/2019 25
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
Km số 9, ấp Tân Mai II, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84) 613 27 88 99
Fax: (+84) 613 26 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ gôn Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên. Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ gôn Long Thành được chơi gôn ở câu lạc bộ gôn đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với giá thấp hơn. 

Trước khi đến các câu lạc bộ gôn liên kết, vui lòng liên hệ với:

Giám đốc điều hành golf: Ông Phan Văn Tòng

Số điện thoại: 0903.325.379

Email: tong.phan@longthanhgolfresort.com.vn

(để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin)

Hiện tại, câu lạc bộ gôn Long Thành đã liên kết hợp tác với các câu lạc bộ gôn sau đây:

Seletar Country Club - Singapore

Saujana resort - Malaysia

 • Địa Chỉ: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
 • Điện thoạil: 03. 7625 1466
 • Fax: 03. 7846 2316
 • Website: www.saujana.com.my

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia

 • Địa Chỉ: Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
 • subsidiary of Keck Seng Berhah
 • Điện thoại: 07. 2711888
 • Fax: 07. 27 11333
 • Website: www.tpgr.com

SULTAN ABDUL AZIZ SHAH GOLF & COUNTRY CLUB (SAASGCC) - Malysia

 • Địa chỉ: No. 1, Rumah Kelab,, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia
 • Điện thoại: +60 3-5510 5872
 • Fax: +60 3-5510 5860


PALM SPRINGS GOLF & COUNTRY CLUB - Indonesia

 • Địa Chỉ: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465, In-đô-nê-xi-a
 • Điện thoại: (0778) 7612 22/23
 • Web: www.palmsprings.com.sg/


Handara Golf & Resort Bali - Indonesia

 • Địa Chỉ: Desa Pancasari, Singaraja, Bali, Indonesia
 • Điện thoại: +62 8970 900 791 - 2
 • Fax: +62 362 342 3048
 • Website: www.handaragolfresort.com/

The North Country Golf Club - Nhật

Tam Dao Golf & Resort - Vietnam

 • Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 • Tel: 04. 371.52.361
 • Fax: 04. 371.52.360
 • Website: www.tamdaogolf.com

Huyndai Song Gia Golf Resort - Việt Nam

 • Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • SĐT: (+84) 31 396 3333
 • Fax: (+84) 31 396 3332
 • Website: http://www.songgia.com

Royal Golf Club - Việt Nam

 • Địa Chỉ: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province
 • Điện Thoại: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42
 • Website: www.royalgolf.com.vn

Sky Lake Resort & Golf Club - Việt Nam

 • Add: khu vực hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 • Fax: +84 (24) 3371 1231
 • Tel: 024 3371 1234
 • http://skylakegolfclub.vn/vi/

Cua Lo Golf Resort – Việt Nam

 • Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
 • Điện thoại: 038 3956 123
 • Fax: 038 3956 262
 • Website: www.cualogolfresort.com.vn

Laguna Lăng Cô Golf Resort - Việt Nam

 • Địa Chỉ : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
 • Điện Thoại :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
 • Email: laguna@lagunalangco.com 
 • Website: www.lagunalangco.com   
bg-1 bg-2 bg-3 bg-4